Studnařské Práce

Rekonstrukce a čištění studně

Studnařské práce Milan Cepek, Kolínská 229, Sokoleč 290 01
E-mail: info@studnarskeprace.cz
GSM: 775 946 121
GSM: 603 946 121

U stávajících kopaných studní provedeme posouzení technického stavu doporučíme nejvhodnější způsob rekonstrukce u nevyhovujících studní. Studny vyčistíme a zajistíme kompletní chemický a bakteriologický rozbor vody v akreditované laboratoři a případně desinfikujeme.

Provádíme

  • výměnu vrchní skruže
  • výměnu zákrytové desky
  • výměnu a opravu poškozených částí ostění
  • statické zabezpečení nebezpečných stavů
  • zhotovení nové těsnící jílové vrstvy k zamezení pronikání povrchové (dešťové) vody do studny
  • zhotovení betonové dlažby okolo studny dle normy ČSN 755115

Čištění a desinfekce kopaných i vrtaných studní

  • čištění a desinfekci doporučujeme u veřejných studní a u studní které zásobují více domácností, u studní určených pro zásobení mateřských a vyšších typů škol, organizací, bytových domů.. 1 x za kalendářní rok
  • u individuálního zásobení pitnou vodou (studny zásobující rodinné domy doporučujeme 1 x za 3 až 5 let
  • čistíme a desinfikujeme jak studny kopané, tak studny vrtané od průměru vrtu 110 mm