Studnařské Práce

Střelmistrovské práce, odstřel horniny

Studnařské práce Milan Cepek, Kolínská 229, Sokoleč 290 01
E-mail: info@studnarskeprace.cz
GSM: 775 946 121
GSM: 603 946 121

  • Pro stavební práce - Rozpojování strojně netěžitelných hornin.
  • Při provedení a přípravě staveb - Septiky, jímky, stavební jámy, rýhy pro kanalizaci, základové pásy, sklepy, odstřely skalní masívů a převisů.
  • Destrukce - Železobetonu ,betonové patky a konstrukce.
  • Jiné destrukce po osobní dohodě.